Ignited, igniting education - by Fortino school foundation

Niets heeft meer impact op de welvaart van een maatschappij dan onderwijs.
Niets heeft meer impact op onderwijs dan leerkrachten en schoolleiders.

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.

Daarom willen we met Ignited investeren in meer welzijn voor en leiderschap door docenten. Dat doen we via coaching (individueel of in team), maar ook opleidingsmodules en –trajecten en events.

Op die manier willen we op een eenvoudige en doeltreffende manier, vertrekkend vanuit de situatie zoals ze vandaag is, bijdragen tot een meer waardevol onderwijs.

De toekomst van het onderwijs hangt af van de manier waarop we zullen inzetten op zij die het onderwijs het meest verregaand kunnen beïnvloeden: leerkrachten en directies

Opleidingen

De opleidingen bij Ignited focussen steeds op de volgende drie einddoelen:

1

Oplossingsgericht werken en denken

Hoe breng je de oplossingsgerichte aanpak in je lespraktijk? Hoe kan die ervoor zorgen dat je constructieve relaties aangaat met je collega's, je leerlingen en hun ouders? Hoe ga je om met een aantal beperkingen die inherent zijn aan het onderwijssysteem? Oplossingsgericht werken is de rode draad doorheen alle sessies die we met leerkrachten aangaan. Deze aanpak is simpel, maar daarom niet gemakkelijk. We trainen leerkrachten in het ontwikkelen van oplossingsgerichte denk- en doereflexen.

2

Leiderschap

Onze sessies hebben steeds als doel om leerkrachten te begeleiden naar meer leiderschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat zij de sturende krachten zijn achter duurzame innovatie van ons onderwijssysteem. Zij staan immers met beide voeten in de klei en hebben hierdoor de beste voeling met wat werkt, wat niet, waar behoefte aan is, en waaraan niet. Het is niet onze taak om het onderwijs systeem opnieuw uit te vinden. Wel om hen te ondersteunen die dat het beste doen: de leerkrachten en directieleden in het veld.

3

Verbondenheid

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."

De sessies in onze leertrajecten hebben steeds tot doel om leerkrachten teams te versterken. Ze creëren de ruimte en de veiligheid voor leerkrachten en directieleden om met elkaar in dialoog te gaan over hun (persoonlijke) missie (waarom zijn we überhaupt ooit leerkracht geworden?), over de zaken waar ze tegenaan lopen om die missie te verwezenlijken, over successen en tegenslagen. Het zijn momenten waarop titels en anciënniteit aan de kant worden gelegd en mensen elkaar ontmoeten. Vanuit die ontmoeting groeit verbondenheid. En ook dat heeft onderwijs vandaag zo nodig.

Deze modules kunnen als aparte workshops worden aangeboden, of gebundeld in een leertraject.
Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op!

"Ik ben aan deze opleiding begonnen met heel wat frustratie tegen het systeem. Tijdens de sessies ben ik gaan inzien dat ikzelf veel meer in de hand heb dan ik oorspronkelijk dacht."

Coaching

Tijdens een coachingstraject gaan we met leerkrachten individueel of in team aan de slag. Deze trajecten hebben als voordeel dat ze specifiek op de wensen van het team of het individu kunnen worden toegespitst.
Een aantal getuigenissen:

"Sinds de sessies ben ik mijn leerlingen opnieuw veel meer vanuit hun krachtbronnen gaan benaderen, en dat werpt inderdaad bijna onmiddellijk zijn vruchten af!" M., Leerkracht

"Kort samengevat vond ik de sessie zeer nuttig, zowel voor zelfinzicht als het coachen van collega's en leerlingen." K., leerkracht en coördinator 3e graad

"Ik weet dat mijn mensen daar in goede handen zijn..." H., directrice

"Ik vond de sessie goed omdat we eens konden reflecteren over hoe we leerlingen de juiste waarden kunnen meegeven. Misschien moeten er in het onderwijs wel meer zulke sessies en bijscholingen komen. We kennen vakvergaderingen waar we meestal tegen onze zin naartoe gaan omdat er ieder jaar toch maar over hetzelfde wordt gesproken." I., leerkracht & titularis.

"Ik voelde me wegglijden in het negativisme van de leraarskamer, terwijl dit helemaal niet met mijn persoonlijke opvatting strookt. Dankzij de sessies met de Ignited coach kan ik nu dichter bij mezelf blijven, zowel voor de klas als in de leraarskamer." D., leerkracht.

"Dankzij het time-management matrix slaag ik er steeds beter in de juiste prioriteiten te stellen. Hierdoor ervaar ik aanzienlijk minder werkdruk en heb ik meer energie voor de klas, wat zowel voor mij als voor mijn leerlingen een groot verschil maakt!" L., leerkracht en leerlingenbegeleider.

"Ik twijfelde of het onderwijs nog wel echt iets voor mij was en overwoog om me volledig op mijn bijberoep te gooien. Dankzij de sessies met onze Ignited coach heb ik beseft dat mijn passie echt wel in onderwijs ligt. Samen hebben we manieren gezocht om die passie en drive door te geven aan mijn leerlingen." F., leerkracht.

Onze coaches zijn opgeleid binnen het oplossingsgericht denken,
een methodiek die zich uitzonderlijk goed leent binnen de context van het onderwijs.
Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Binnen het coaching-luik vallen ook begeleide intervisies. Hierbij leren onderwijzers om als TEAM oplossingen te vinden voor specifieke uitdagingen op school.

Partners

Naast onze activiteiten in scholen delen we onze expertise graag met andere onderwijspartners. Zo maken we deel uit van een reflectiegroep aan de Karel de Grote Hogeschool die werkt aan de vernieuwing van de lerarenopleiding. Samen met uitgevers Lannoo, Linus Van Laere en Prof. Roger Burggraeve werken we ook aan een onderwijsversie van het boek Gekkenwerk. To be continued... Tenslotte zijn we ook betrokken in het federaal overleg rond het leraren loopbaanpact en de hervorming van het onderwijs.

Kunnen we voor uw organisatie iets betekenen? Drop us a note via het contact formulier!

Meer dan ooit hebben ons onderwijs en onze jongeren leiders nodig. De missie van Ignited is om coaching en vorming aan te bieden die dit soort leerkrachten erkent, ondersteunt en versterkt.

Events

Er zijn veel parallellen tussen succes in (privé)organisaties en onderwijs. Het neerzetten van sterk leiderschap is daar wellicht het beste voorbeeld van. Daarom geloven we sterk in het bouwen van bruggen tussen de privésector en het onderwijs.

Vanuit die optiek brengen we (twee)maandelijks mensen zowel uit het onderwijsveld als daarbuiten samen op Ignited events. Centraal kunnen een onderwijsthema, een bepaalde school of een innovatief project staan. Doel is om zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden samen te laten nadenken over onderwijs.

Binnenkort kan je hier inschrijven voor onze events.

Blijf je graag op de hoogte van onze events en workshops?
Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.

 • U bent ingeschreven op onze nieuwsbrief.
 • U wordt ingeschreven op onze nieuwsbrief.

  Tussen het onderwijs en de privésector zit een enorm samenwerkingspotentieel dat op heden nog te weinig wordt aangeboord. Daarom nemen bedrijven bij Ignited het financiële luik van de coaching en vorming op zich.

  Nieuws

  "We hebben privé-initiatieven nodig die helpen het onderwijs te verbeteren."

  15/02/2016

  Een gesprek met Duco Sickinghe

  "De kern van leiderschap is perspectief geven aan mensen, waardoor ze uit zichzelf een soort voorwaartse beweging gaan maken. Dat is de kern om mensen mee te krijgen, in welke organisatie dan ook. Door een heel persoonlijke benadering, tot op het lerarenniveau in de school, probeert Ignited de beweging naar voren te ontsteken, waardoor die leraren op een andere manier naar hun job gaan kijken."

  Lees meer

  "Ignited legt de bron van verandering bij de leerkrachten zelf."

  05/02/2016

  Een gesprek met Ignited leerkrachten en directieleden.

  Intussen loopt Ignited een goeie zes maanden in zeven Vlaamse middelbare scholen. Tijd dus om even te polsen hoe het project wordt ervaren! Een gesprek met Ignited leerkrachten en directieleden (deel 1).

  Lees meer

  Is de leerling onderwerp of meewerkend voorwerp?

  17/12/2015

  Een dag met Prof. Dr. Luc Stevens.

  Hij is één van die mannen die zeldzaam beginnen te worden. Zo’n man die zijn woorden weegt voor hij ze uitspreekt – alsof hij ze lijkt te downloaden - en ze dan vaak nog begint met ‘misschien’, terwijl het kleppers van waarheden zijn.

  Lees meer

  IGNITED EVENT

  10/12/2015

  Save the date!

  We 'igniten' het nieuwe jaar in met een fantastisch event dat doorgaat in Gent op woensdag 20 januari 2016. Inschrijven kan vanaf januari. Heeft U nog geen 'save the date' ontvangen; meldt U dan aan via het infoformulier op deze website.

  Het programma en de sprekers vindt U hier!

  Lees meer

  Onderwijs hervormen, het kan.

  01/09/2015

  Artikel in Voka Tribune waarin Ignited wordt voorgesteld als één van de onderwijsvernieuwers van vandaag.

  Lees meer

  IGNITED READS

  04/07/2015

  Wat U deze zomer gelezen wil hebben.

  Nu de zomer officieel van start is gegaan, en het toch te heet blijkt te zijn om iets anders dan lezen te doen, snelt Ignited ter hulp met een strakke lectuurlijst. Onderwijs, opvoeden & zelfleiderschap zijn de kernwoorden.

  Lees meer

  Ignited in Het Nieuwsblad

  22/05/2015

  Een jonge vrouw staat klaar om het onderwijs in haar eentje te hervormen. "Omdat ik zelf na amper twee jaar als leerkracht veel van mijn enthousiasme en idealisme kwijt was", zegt Nathalie Janssens de Bisthoven (28). Met de steun én het geld van ex-Telenet-topman Duco Sickinghe wil ze coaches en workshops ter beschikking stellen.

  Lees meer

  Vandaag, 10 jaar na datum

  21/05/2015

  Achtergrond bij het artikel in De Standaard vandaag, over hoe mijn leerkrachten mij hebben geïnspireerd tot het opzetten van Ignited.

  Lees meer

  Ignited in De Standaard

  21/05/2015

  ‘Coach leerkrachten om een inspirerende motor van vernieuwing te zijn’

  Ondernemer Duco Sickinghe wil meer dan geld verdienen met start-ups. Zijn stichting Fortino School Foundation timmert ook maatschappelijk aan de weg. Door het coachen van leerkrachten wil ze jongeren meer zin geven in het onderwijs.

  Lees meer

  Labels.

  04/05/2015

  Er tekent zich deze dagen een interessante paradox af binnen het onderwijs. Enerzijds heeft iedereen de mond vol van inzetten op talentontwikkeling, aandacht voor het individu en leren creatief, out of the box denken. Tegelijk worden kinderen in karrevrachten bestempeld als dyslectisch, ADHD of hoogbegaafd. En deze labels zijn niet bepaald een badge of honor. Als we dichter (durven) kijken, merken we dat al deze bestempelde kinderen vaak een natuurlijk hoogontwikkelde aanleg hebben voor die 21e-eeuwse skills die we zo graag willen ontwikkelen: creatief en out of the box denken, zin voor organisatie, abstraherend inzicht, ... Wat als we deze 'labels' zagen voor de gaven die ze eigenlijk zijn?

  Lees meer

  Igniting Education

  21/04/2015

  I often get met with sympathetically screwed on smiles whenever I tell people I'm on a mission to ignite education. As if to say "That's real cute honey, now go play outside with the other kids."

  More than pissing me off, this actually concerns me. And there are two reasons for that. One is obviously that people don't believe this can be done. The other one, is that this not an item that's high on their priority list. Usually because their priority list is concerned with dollars. And education just doesn't feel like a dollar kind of field to them.

  Which it isn't. And it is. Truth is a paradox.

  Lees meer

  Kwaliteit is onze prioriteit. Daarom wordt Ignited bijgestaan door een sterke raad van bestuur, met autoriteiten uit de onderwijs- en coachingwereld.

  About

  Ignited is een project dat ontwikkeld werd door de Fortino School Foundation. Deze stichting, opgezet door Duco Sickinghe (Fortino) en Nathalie Janssens de Bisthoven, heeft als doel om scholen te ondersteunen in de overgang naar 21e-eeuws onderwijs.

  Hierin worden ze bijgestaan door een sterke raad van bestuur met profielen uit de bedrijfs-, onderwijs- en coachingwereld. Zo wordt de kwaliteit en de professionaliteit van de stichting verzekerd.

  In de raad van bestuur zetelen (v.l.n.r.): Renaat Berckmoes (Fortino), Louis Cauffman (S.O.L.Team), Laura Lannoo, Nathalie Janssens de Bisthoven (managing director), Dominiek De Queecker (Abdijschool van Zevenkerke), Prof.Dr. Ferre Laevers (CEGO), Duco Sickinghe (voorzitter, Fortino), Sven Mastbooms (Kindred Spirits) en Maggy Van Hoof.

  Elk van hen zijn (internationaal) gerenommeerde autoriteiten binnen hun vakdomein. Openheid van geest, zin voor vernieuwing en passie voor onderwijs verbinden de bestuursleden.

  Onze missie is om met leerkrachten en directies, binnen een oplossingsgericht kader, mee te denken naar antwoorden op de uitdagingen waarvoor het onderwijs vandaag staat.

  Contact

  Hebt u vragen of wenst u informatie over onze organisatie, events of workshops?
  Neem vrijblijvend contact op.

  Ignited
  GSM +32(0)474 42 10 36
  info@ignited.be

  Bezig met verzenden...

  Uw bericht werdt goed ontvangen.